55399.jpg

PN-lehti / PN-tidning

12.12.2016 klo 13:24
Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa / Tidningen utkommer två gånger per år

Vuodesta 2017 alkaen PN-lehti ilmestyy kahdesti vuodessa. Numero 1/2017 ilmestyy 10.3. ja 2/2017 15.9.

Lehden aiempia numeroita voit selata täällä.

 

Från och med 2017 utkommer PN-tidningen två gånger om året. Nummer 1/2017 utkommer 10.3 och 2/2017 15.9.

Tidigare nummer finns här