Jäsentiedote 1/2019 (14.3.2019)

14.03.2019 klo 20:37
Sisältää kutsun yhdistyksen kevätkokoukseen ke 3.4. klo 18.

Hej på er alla!

Hallitus on kokoontunut ja päivittänyt toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019.

Yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa kysymyksissä, edistää pohjoismaisten kansojen yhteistyötä ja antaa tietoa Pohjoismaista.

Jäsenille järjestetään retkiä ja tapaamisia erilaisissa tilaisuuksissa. Vuonna 2019 kutsutaan luennoitsija puhumaan pohjoismaisesta demokratiasta. Vieraaksi kutsutaan Per Stenbäck

Toimintaan kuuluu Pohjoismainen kirjallisuusviikko 11.-17.11. ja paikallinen Pohjoismainen elokuvasarja. Lisätietoja osoitteesta: https://kinotavast.net

Hallitus osallistuu liiton ja Keski-Suomen piirin toimintaan.

Tiedottaminen jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille hoidetaan internetsivun (https://hameenlinna.pohjola-norden.fi), sähköpostin, jäsenkirjeiden, Kaupunkiuutisten seurapalstan sekä Facebookin kautta.

Yhdistyksellä on kaksi yleistä kokousta vuosittain: kevätkokouksen 3.4. klo 18 Hämeenlinnan Verkatehtaan kahvilassa (Bio Rexin aulassa), johon kutsumme tällä jäsenkirjeellä. Esityslista julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta. Ennen kevätkokousta käymme katsomassa Hämeenlinna 380 -näyttelyn klo 17.00-17.45. Näyttelyyn on ryhmällämme opastus ruotsiksi. Museoon sisäänpääsy on subventoitu 5 euroon tai omalla Museokortilla ilmainen. Alle 18 vuotiaat pääsevät museoon ilmaiseksi. Yhdistys maksaa opastuksen.

Syyskokous on marraskuussa kirjallisuusviikon yhteydessä.

Kaupungin kanssa toimitaan yhteistyössä erityisesti pohjoismaisessa ystävyyskaupunki- toiminnassa. Osallistutaan vuoden Tanskan Norden-yhdistysten 100-vuotisjuhlaan lähettämällä edustaja Frederiksbergin kaupungintalolla järjestettävään juhlaan 23.3.2019.

Yhteistyötä Föreningen Tavastsvenskarna rf. ja Tavastsvenska föräldraföreningen rf:n kanssa jatketaan. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan näiden yhdistysten kanssa toteuttavaan Lucia-päivän viettoon. Jäsenille tiedotetaan ruotsinkielisestä jouluhartaudesta Hämeenlinnassa.

Osallistutaan Hämeenlinnan ystävyysseurojen toimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja ollaan mukana järjestämässä tapahtumia mahdollisuuksien mukaan.

Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Elokuussa tavoitetaan lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat heti opintojen alussa, jotta voidaan tuoda esiin pohjoismaisten kielten osaamisen hyödyt. Kerrotaan myös, kuinka Pohjoismaissa voi opiskella. Lisäksi tuetaan koululaisten Pohjoismaihin suuntautuvia retkiä ja jatketaan stipendikäytäntöä. Perinteinen korvapuusti/kanelbulle-päivä järjestetään 4.10.

Syyskuussa teemme vierailun Ruotsin suurlähetystöön Helsingissä.

Ruotsin kielen ylläpitoa tuetaan toiminnallisissa tapaamisissa, kuten taidemuseokäynnillämme 3.4.

 

Yhteystiedot/kontaktuppgifter

Puheenjohtaja/ordförande Arto Vuollet
arto.vuollet@outlook.com, puh./tel. 0400 21 67 67

 

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Mona-Anitta Riihimäki mona.riihimaki@gmail.com

 

Sihteeri/sekreterare, kouluyhteistyö/skolsamarbete Seppo Pyrhönen puh./tel. 040 573 5267

 

Taloudenhoitaja/kassör Kirsi Spelman kirsi.spelman@elisanet.fi

 

Kaupunkiyhteyshenkilö/Kontaktperson Tavastehus stad Sari Rautio
sari.rautio@hameenlinna.fi

 

Viestintä/kommunikation Ulla Salmi ulla.salmi@hameensanomat.fi

 

Tapahtumat/evenemang Tiina Räisä tiina.raisa@arcada.fi

 

Yhteydet liittoon/förbundskontakterna Kari Jalonen koo.jalonen@gmail.com