Yhdistyksen toiminta 2020

10.11.2019 klo 16:11
Syyskokouksessa 8.11.2019 yhdistyksen hallitukseen valittiin Mona-Anitta Riihimäki, Seppo Pyrhönen, Kirsi Spelman ja Sari Rautio. Puheenjohtajana jatkaa Arto Vuollet. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on ohessa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa kysymyksissä, edistää pohjoismaisten kansojen yhteistyötä ja antaa tietoa Pohjoismaista.

Jäsenille järjestetään retkiä ja tapaamisia erilaisissa tilaisuuksissa.
 
Toimintaan kuuluva Pohjoismainen ruokaviikko korvataan vuonna 2020 Hämeenlinnan ystävyysseurojen yhteisillallisella 23.10. Pohjoismainen kirjastoviikkoon ja paikalliseen Pohjoismaiseen elokuvasarjaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksellä on kaksi yleistä kokousta vuosittain: kevätkokouksen maaliskuussa sekä syyskokouksen marraskuussa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Yhdistys pyrkii muuttamaan kokouskäytännön yhden vuosittaisen sääntömääräisen kokouksen malliin.

Vuonna 2020 järjestetään keväällä leikkimielinen Mello-ilta ja syksyllä vieraillaan pohjoismaisessa suurlähetystössä Helsingissä.

Hallitus osallistuu liiton ja Keski-Suomen piirin toimintaan. Jäsenistölle on kesällä tarjolla piirin järjestämä matka Gotlantiin oman ulkomaamatkan asemesta.

Yhteistyötä Föreningen Tavastsvenskarna rf. ja Tavastsvenska föräldraföreningen rf:n kanssa jatketaan. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan näiden yhdistysten kanssa toteuttavaan tapahtumiin, kuten Lucia-päivän viettoon. Osallistutaan Hämeenlinnan ystävyysseurojen toimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja ollaan mukana järjestämässä tapahtumia mahdollisuuksien mukaan.

Tiedottaminen jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille hoidetaan internetsivun, sähköpostin, jäsenkirjeiden, Kaupunkiuutisten seurapalstan sekä Facebookin kautta. Kirjeposti pyritään saada minimiin sen kalleuden ja työläyden vuoksi.
Yhdistyksen toiminta perustuu jäsenmaksutuloihin sekä liitolta saataviin toiminta-avustuksiin. Omaa varainhankintaa ja sponsoritoimintaa kehitetään, jos toiminta tarvitsee lisää rahoitusta.

Ruotsin kielen ylläpitoa tuetaan toiminnallisissa tapaamisissa. Stipendejä myönnetään koululaisille mahdollisuuksien mukaan.