Vänster spalt

Hämeenlinnan Pohjola-Norden ry.
Pohjola-Norden i Tavastehus rf.

Alla olevan toimintasuunnitelman lisäksi on jo suunnitelmissa muitakin tapahtumia, joiden suunnittelu on vielä kesken.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020:

Yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa kysymyksissä, edistää pohjoismaisten kansojen yhteistyötä ja antaa tietoa Pohjoismaista.

Jäsenille järjestetään retkiä ja tapaamisia erilaisissa tilaisuuksissa.

Toimintaan kuuluva Pohjoismainen ruokaviikko korvataan vuonna 2020 Hämeenlinnan ystävyysseurojen yhteisillallisella 23.10. Pohjoismainen kirjastoviikkoon ja paikalliseen Pohjoismaiseen elokuvasarjaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksellä on kaksi yleistä kokousta vuosittain: kevätkokouksen maaliskuussa sekä syyskokouksen marraskuussa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Yhdistys pyrkii muuttamaan kokouskäytännön yhden vuosittaisen sääntömääräisen kokouksen malliin.

Vuonna 2020 järjestetään keväällä leikkimielinen Mello-ilta ja syksyllä vieraillaan pohjoismaisessa suurlähetystössä Helsingissä.

Hallitus osallistuu liiton ja Keski-Suomen piirin toimintaan. Jäsenistölle on kesällä tarjolla piirin järjestämä matka Gotlantiin oman ulkomaamatkan asemesta.

Yhteistyötä Föreningen Tavastsvenskarna rf. ja Tavastsvenska föräldraföreningen rf:n kanssa jatketaan. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan näiden yhdistysten kanssa toteuttavaan tapahtumiin, kuten Lucia-päivän viettoon. Osallistutaan Hämeenlinnan ystävyysseurojen toimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja ollaan mukana järjestämässä tapahtumia mahdollisuuksien mukaan.

Tiedottaminen jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille hoidetaan internetsivun, sähköpostin, jäsenkirjeiden, Kaupunkiuutisten seurapalstan sekä Facebookin kautta. Kirjeposti pyritään saada minimiin sen kalleuden ja työläyden vuoksi.

Yhdistyksen toiminta perustuu jäsenmaksutuloihin sekä liitolta saataviin toiminta-avustuksiin. Omaa varainhankintaa ja sponsoritoimintaa kehitetään, jos toiminta tarvitsee lisää rahoitusta.

Ruotsin kielen ylläpitoa tuetaan toiminnallisissa tapaamisissa. Stipendejä myönnetään koululaisille mahdollisuuksien mukaan.

Höger spalt

Tervetuloa mukaan - välkommen med!

Yhteystiedot/kontaktuppgifter

Puheenjohtaja/ordförande Arto Vuollet
arto.vuollet(at)outlook.com, puh./tel. 0400 21 67 67

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Mona-Anitta Riihimäki
mona.riihimaki(at)gmail.com

Sihteeri/sekreterare, kouluyhteistyö/skolsamarbete Seppo Pyrhönen
puh./tel. 040 573 5267

Taloudenhoitaja/kassör Kirsi Spelman
kirsi.spelman(at)elisanet.fi

Kaupunkiyhteyshenkilö/Kontaktperson Tavastehus stad Sari Rautio
sari.rautio(at)hameenlinna.fi

(at) = @

FACEBOOKOm Tavastehus på svenska:
http://www.hameenlinna.fi/Kaupunki-info/svenska/
Sidan innehåller också länkar till svenskspråkig verksamhet i Tavastehus.