Vänster spalt

Hämeenlinnan Pohjola-Norden ry.
Pohjola-Norden i Tavastehus rf.

 

Hej på er alla!
Tässä päivitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2019:

Yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa kysymyksissä, edistää pohjoismaisten kansojen yhteistyötä ja antaa tietoa Pohjoismaista.

Jäsenille järjestetään retkiä ja tapaamisia erilaisissa tilaisuuksissa. Vuonna 2019 kutsutaan luennoitsija puhumaan pohjoismaisesta demokratiasta.

Toimintaan kuuluu myös Pohjoismainen ruokaviikko, Pohjoismainen kirjallisuusviikko 11.-17.11. ja paikallinen Pohjoismainen elokuvasarja. https://kinotavast.net

Hallitus osallistuu liiton ja Keski-Suomen piirin toimintaan. Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua liiton järjestämiin seminaareihin tietyin rajoituksin.

Tiedottaminen jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille hoidetaan internetsivun, sähköpostin, jäsenkirjeiden, Kaupunkiuutisten seurapalstan sekä Facebookin kautta. Yhdistyksen tapahtumista laaditaan vuosikello, joka on esillä nettisivulla ja jäsenkirjeissä.
Yhdistyksellä on kaksi yleistä kokousta vuosittain: kevätkokouksen 3.4. klo 18 Hämeenlinnan Verkatehtaan kahvilassa (Bio Rexin aulassa). Ennen kevätkokousta  käymme katsomme Hämeenlinna 380 -näyttelyn klo 17. Näyttelyyn on ryhmällämme opastus ruotsiksi. Museoon sisänpääsy on subventoitu 5 euroon tai 10 euroa tai omalla Museokortilla ilmainen. Alle 18 vuotiaat pääsevät museoon ilmaiseksi. Yhdistys maksaa opastuksen.

Syyskokous on marraskuussa kirjallisuusviikon yhteydessä.

Kaupungin kanssa toimitaan yhteistyössä erityisesti pohjoismaisessa ystävyyskaupunki- toiminnassa. Osallistutaan vuoden Tanskan Norden-yhdistysten 100-vuotisjuhlaan lähettämällä edustaja Frederiksbergin kaupungintalolla järjestettävään juhlaan 23.3.2019.

Yhteistyötä Föreningen Tavastsvenskarna rf. ja Tavastsvenska föräldraföreningen rf:n kanssa jatketaan. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan näiden yhdistysten kanssa toteuttavaan Lucia-päivän viettoon. Jäsenille tiedotetaan ruotsinkielisistä hartauksista Hämeenlinnassa.

Osallistutaan Hämeenlinnan ystävyysseurojen toimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja ollaan mukana järjestämässä tapahtumia mahdollisuuksien mukaan.
Nordjobb-toiminta tehdään tunnetuksi nuorille. Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Elokuussa tavoitetaan lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat heti opintojen alussa, jotta voidaan tuoda esiin pohjoismaisten kielten osaamisen hyödyt. Kerrotaan myös, kuinka Pohjoismaissa voi opiskella. Lisäksi tuetaan koululaisten Pohjoismaihin suuntautuvia retkiä ja jatketaan stipendikäytäntöä. Perinteinen korvapuusti/kanelbulle -päivä järjestetään 4.10.

Tehdään vierailu Ruotsin suurlähetystöön Helsingissä syyskuussa.

Ruotsin kielen ylläpitoa tuetaan toiminnallisissa tapaamisissa.

Höger spalt

Tervetuloa mukaan - välkommen med!

 

Yhteystiedot/kontaktuppgifter

Puheenjohtaja/ordförande Arto Vuollet
arto.vuollet(at)outlook.com, puh./tel. 0400 21 67 67

Varapuheenjohtaja/vice ordförande Mona-Anitta Riihimäki
mona.riihimaki(at)gmail.com

Sihteeri/sekreterare, kouluyhteistyö/skolsamarbete Seppo Pyrhönen
puh./tel. 040 573 5267

Taloudenhoitaja/kassör Kirsi Spelman
kirsi.spelman(at)elisanet.fi

Kaupunkiyhteyshenkilö/Kontaktperson Tavastehus stad Sari Rautio
sari.rautio(at)hameenlinna.fi

Viestintä/kommunikation Ulla Salmi
ulla.salmi(at)hameensanomat.fi

Tapahtumat/evenemang Tiina Räisä
tiina.raisa(at)arcada.fi

Yhteydet liittoon/förbundskontakterna Kari Jalonen
koo.jalonen(at)gmail.com

(at) = @

FACEBOOKOm Tavastehus på svenska:
http://www.hameenlinna.fi/Kaupunki-info/svenska/
Sidan innehåller också länkar till svenskspråkig verksamhet i Tavastehus.

 

Jäsentiedote 1/2019 (14.3.2019)

Sisältää kutsun yhdistyksen kevätkokoukseen ke 3.4. klo 18.

Taidenäyttelyn opastus ruotsiksi 3.4.

Tule mukaan katsomaan Hämeenlinna 380 -näyttelyä Hämeenlinnan taidemuseossa. Ruotsinkielinen opastus.