Tammikuun jäsenkirje 2023

25.01.2023 klo 16:52
Yhdistys alkaa tiedottamaan aktiivisemmin sähköpostitse jäsenkirjeillä

                                                                                                Tammikuun jäsenkirje 2023

Hej!

Syyskokous valitsi nykyisen hallituksen jatkamaan: Seppo Pyrhönen, Sari Rautio, Mona-Anitta Riihimäki, Ulla Salmi ja Kirsi Spelman sekä Arto Vuollet, joka jatkaa puheenjohtajana.

Voit laittaa jo muistiin kevätkokouksen ajankohdan: tiistaina 28.3. klo 18.
Paikka ja kokousesitelmä ovat vielä vahvistamatta.

Toimintasuunnitelmassa korostetaan tapahtumien osalta yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Tästä on esimerkki jo huomenna torstaina 26.1., jolloin jäsenemme FT Ilkka Teerijoki luennoi Sigismundista, hallitsijasta Ruotsin vallan aikaisessa Suomessa. Luento on Hämeen linnan luentosalissa klo 17.30. Koko luentosarja on nähtävissä tässä alla ja tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä Hämeen linnan, Vanajaveden Opiston ja Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kanssa. Voit ilmoittautua tähän ilmaiseen luentosarjaan Vanajaveden Opiston sivun kautta, mutta paikalle voi tulla myös ilmoittaudutummatta: https://uusi.opistopalvelut.fi/vanajavesi/fi/cart/?ids=19694

Hämeen linnassa pidettävät tilaisuudet Ruotsin vallan aikaisista hallitsijoista tänä keväänä:
To 26.1. FT Ilkka Teerijoki: ”Sigismund (1592–1599)” klo 17.30
To 9.2. FT Ilkka Teerijoki: ”Kaarle IX (1599–1611)” klo 17.30
To 23.2. FT Ilkka Teerijoki: ”Kustaa II Aadolf (1611–1632)” klo 17.30
To 9.3. FT Ilkka Teerijoki: ”Kristiina (1632–1650)” klo 17.30
To 23.3. FT Ilkka Teerijoki: ”Kaarle X Kustaa (1650–1660)” klo 18.00
To 30.3. FT Ilkka Teerijoki: ”Kaarle XI (1660–1697)” klo 17.30.

Lisäksi saattaa kiinnostaa to 16.2. FT Tuula Hockman: ”Ingeborg Åkesdotter Tott – Hämeen linnan päällikkö” klo 17.30 ja ke 1.3. FT Pekka Koskinen: ”Hämeen linnan ajoituskysymys” klo 17.30.

Kokouksessa tuli esille jäsenviestintä ja jouduttiin toteamaan, että kirjeiden lähettäminen on nykyisillä postitaksoilla hyvin kallista ja hallituksen puheenjohtajalle niin aikaa vievää, että yhdistyksen on luovuttava postitettavista kirjeistä vuoden 2024 alusta lähtien. Tiedotus tulee tapahtumaan sen jälkeen sähköpostiviesteillä sekä yhdistyksen nettisivun kautta ja tarvittaessa myös ilmoituksilla Hämeenlinnan Kaupunginuutisissa.

Muistutamme, että Hämeenlinna ruotsinkielisistä tapahtumista löytyy tietoa Föreningen tavastsvenskar -yhdistyksen sivuilla: https://www.tavastsvenskarna.fi/

Yhdistyksen hallitus toivottaa hyvää alkanutta vuotta ja tiedottaa helmikuun puolessavälissä tarkemmin kevään ohjelmasta.

Ohessa yhdistyksen vahvistettu toimintasuunnitelma

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia pohjoismaiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen Hämeenlinnan seudulla.

Jäsenille järjestetään retkiä ja tapaamisia erilaisissa tilaisuuksissa.

Hämeenlinnan kaupungin kanssa toimitaan yhteistyössä erityisesti pohjoismaisessa ystävyyskaupunkitoiminnassa.

Yhteistyötä Föreningen Tavastsvenskar rf. ja Tavastsvenska föräldraföreningen rf:n kanssa jatketaan. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan näiden yhdistysten toteuttamiin Svenska veckan -tapahtumiin sekä Lucia-päivän viettoon.

Osallistutaan Hämeenlinnan ystävyysseurojen toimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja ollaan mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. Toimintaan kuuluu myös pohjoismainen ruokaviikko, pohjoismainen kirjastoviikko ja paikallinen pohjoismainen elokuvasarja. Nämä tapahtumat järjestetään yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Elokuussa tavoitetaan lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat heti lukio-opintojen alussa, jotta voidaan tuoda esiin pohjoismaisten kielten osaamisen hyödyt. Kerrotaan myös, kuinka Pohjoismaissa voi opiskella. Lisäksi tuetaan koululaisten Pohjoismaihin suuntautuvia retkiä ja jatketaan stipendikäytäntöä. Nordjobb-toiminta tehdään tunnetuksi nuorille.

Tehdään vierailu pohjoismaiseen suurlähetykseen Helsingissä keväällä ja syyskuussa vierailu Upsalaan paikalliseen taiteiden yö-tapahtumiin paikallisen Norden-seuran kutsumina.

Ruotsin kielen ylläpitoa tuetaan toiminnallisissa tapaamisissa.

Yhdistys tiedottaa kiinnostavista pohjoismaisuuteen liittyvistä tilaisuuksista kuten FT Ilkka Teerijoen luentosarjasta Ruotsin hallitsijoista.

Hallitus osallistuu Pohjola-Norden ry:n liitotason toimintaan sekä Sisä-Suomen aluetoimikunnan toimintaan. Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua liiton järjestämiin tapahtumiin tietyin rajoituksin.

Tiedottaminen jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille hoidetaan internetsivun, sähköpostin, jäsenkirjeiden, Kaupunkiuutisten seurapalstan sekä Facebookin kautta.

Yhdistyksen kotisivu: https://www.hameenlinna.pohjola-norden.fi/start/